Ukoliko ste zaboravili lozinku, jedini način da je obnovite je putem procedure reset password. Navedena procedura je opisana u u ovom članku. Ovu proceduru moguće je sprovesti isključivo ukoliko ste prethodno kreirali Gi Group Crna Gora nalog. Ukoliko niste registrovani, nećete dobiti novu lozinku.

Korak 1: Stranica Zaboravljena lozinka
Korisnici Gi Group Crna Gora baze često imaju nekoliko e-mail adresa, stoga obratite pažnju na to da li je e-mail adresa povezana sa Vašim Gi Group Crna Gora nalogom.

Korak 2: Provjera poštanskog sandučeta
Ukoliko ste unijeli e-mail adresu, Gi Group Crna Gora će Vam poslati e-mail sa temom "Gi Group Crna Gora obnova lozinke". Sadržaj e-mail-a zavisi od toga da li postoji nalog povezan sa datom e-mail adresom. Ukoliko takav nalog ne postoji, sadržaj Gi Group Crna Gora e-mail-a će biti: “ne postoji Gi Group Crna Gora nalog povezan sa ovom e-mail adresom.” Ukoliko postoji takav nalog, Gi Group Crna Gora će Vas putem e-mail-a zamoliti da potvrdite zahtjev klikom na link za obnovu lozinke. Biće potrebno da kliknete na link, nakon čega ćete preći na stranicu za obnovu lozinke.

Korak 3: Obnova lozinke

Ukoliko imate tehničkih problema sa registracijom ili prijavom u sistem, molimo Vas da kontaktirate tehničku podršku it.support at gigroup.com.